INDBLIK I ØKONOMI

Vedr. ydelser i alles Lægehus Brøndby

Alle almene lægeklinikker skal leve op til samme overenskomst og fastsatte ramme for leverance af sundhedsfaglige ydelser. Overenskomsten for almen praksis indebærer, at Regionerne fører tilsyn med klinikkernes leverance af sundhedsfaglige ydelser, herunder i et økonomisk og sundhedsfagligt perspektiv.

Regionerne holder kontrol over leverance af sundhedsfaglige ydelser via sammenligningsstatistikker, som udsendes 4. gange årligt. Tilsynet i det enkelte lægehus føres ud fra en højeste grænse på den samlede mængde af sundhedsfaglige ydelser – denne er fastsat til +25% af det regionale gennemsnit.

Der er er forskelle i de enkelte klinikker på tværs af en region, herunder bl.a. afstand til nærmeste sygehus, patientgruppe, personales kompetencer og lokalt samarbejde (f.eks. plejehjemslæge) – og disse kan medvirke til, at der vil være naturlige regionale udsving i brug af sundhedsfaglige ydelser.

En klinik har adgang til egne statistikker, men f.eks. ikke naboklinikkens. Disse statistikker er heller ikke offentligt tilgængelige for f.eks. patienter. I alles Lægehus ønsker vi at være transparente ift. vores leverance af sundhedsfaglige ydelser og økonomi, vi har derfor valgt at offentliggøre vores statistikker.

Se statistikken her